Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Actuele informatie over zwangerschap en het Coronavirus? Lees verder

Privacyverklaring

Verloskundigen Rotterdam Oost gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.

Verloskundigen Rotterdam Oost deelt cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.

Verloskundigen Rotterdam Oost bewaart cliëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.

Verloskundigen Rotterdam Oost houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.

Verloskundigen Rotterdam Oost vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.

Verloskundigen Rotterdam Oost informeert cliënten over de rechten van de cliënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens.

Verloskundigen Rotterdam Oost informeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.

Verloskundigen Rotterdam Oost informeert cliënten indien Verloskundigen Rotterdam Oost bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.