De praktijk

 

Welkom op de site van Verloskundigen Praktijk Rotterdam Oost.

Wij zijn er trots op jullie welkom te heten in onze professionele praktijk, waarin wij onze passie en kennis inzetten voor de verloskunde en waarbij we ons samen met jullie verantwoordelijk voelen voor een optimaal verloop van zwangerschap, bevalling en kraambed. Op onze website kun je naast informatie over de praktijk, ook informatie vinden omtrent kinderwens, zwangerschap, bevalling en kraambed. We hopen dat we veel van je vragen kunnen beantwoorden.

Mocht je nog informatie missen op onze website of heb je tips voor ons, dan horen wij dit natuurlijk graag. Ook via twitter en  facebook kan je ons volgen.

We hopen natuurlijk dat we je bij ons in de praktijk mogen verwelkomen en je tijdens de zwangerschap mogen begeleiden.

Wie zijn wij

In onze praktijk werken we met negen vaste verloskundigen. Tijdens de zwangerschap zul je ons allemaal leren kennen. Als je gaat bevallen komt degene die op dat moment dienst heeft.
In verband met vakanties, en bij zwangerschapsverloven of ziekte kan je een waarneemster tegenkomen.

 

 

 

 

 

 

 

Praktijkassistenten

Waarneemsters

De op dit moment in de praktijk werkende waarneemsters, in verband met ziekte, vakantie en/of verloven, vind je onder het kopje nieuws.

Stagiaires

Een aantal weken per jaar hebben wij een student in onze praktijk. Zij worden opgeleid tot verloskundige. Onder onze supervisie zal zij/hij een deel van de zorg voor je op zich nemen. Indien je hier bezwaar tegen hebt kun je ons dit uiteraard kenbaar maken.

Kwaliteitszorg 

Wij zijn aangesloten bij de KNOV: dit staat voor de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen. www.knov.nl

Wij staan allemaal ingeschreven in het kwaliteitsregister. We hebben dan ook het kwaliteitskeurmerk. Dit betekent dat we verplicht zijn om ons regelmatig bij te scholen, zodat we altijd op de hoogte zijn en blijven van nieuwe ontwikkelingen en dat we regelmatig onze vaardigheden opnieuw bijscholen.

Via deze organisatie, de KNOV,  zijn de betalingsvoorwaarden, het klachten- en privacy- reglement geregeld.

De Koninklijke Nedelandse Organisatie voor Verloskundigen is als volgt te bereiken:

bezoekadres:

Mercatorlaan 1200
3528 BL  UTRECHT
tel: 030-2823100
fax: 030-2823101

postadres:

postbus 2001
3500 GA UTRECHT

 

Klachtenregelement

 

Vertel ons wat je dwarszit

Het is belangrijk dat je je goed voelt bij je verloskundigen. We proberen er alles aan te doen om jou en je kindje goed te begeleiden. Zit je met vragen of ontevredenheid over de begeleiding, bespreek dit dan met ons. We praten er samen over en proberen tot een oplossing te komen.

We maken graag een afspraak voor een gesprek

Het kan gebeuren dat we even geen tijd hebben als jij iets met ons wilt bespreken. Dat is vervelend, maar we vragen je begrip hiervoor. Ons werk is niet altijd goed te plannen, bevallingen lopen nu eenmaal overal dwars doorheen. We maken graag een aparte afspraak met je. Dan hebben we rustig de tijd om te praten.

Hulp nodig bij het melden van een klacht

Bij Zorgbelang kun je terecht voor het registreren van klachten en ze bieden ondersteuning bij klachtmeldingen. Meer informatie kun je vinden op www.zorgbelang-nederland.nl. Het algemeen telefoonnummer van de Afdeling Informatie- en Klachtopvang van de Zorgbelangorganisaties is 0900-2437070.

Als we er samen niet uitkomen 

We hopen natuurlijk dat het niet zover komt, maar het kan gebeuren dat we er samen niet uitkomen. In dat geval kunnen we, indien door jou gewenst, een bemiddelaar inzetten. Dat is een onpartijdig iemand die ons helpt om samen een oplossing te zoeken. Daar is hij of zij speciaal voor opgeleid. Het doel van de bemiddelaar is het vertrouwen tussen jou en ons te herstellen.


Voor een onafhankelijk oordeel - De klachtencommissie KNOV

Als je een onafhankelijk oordeel wilt, dan kun je je klacht indienen bij de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV). Deze klachtencommissie onderzoekt en beoordeelt of je klacht gegrond is. 
Zo ja, dan zal de commissie ons vragen om onze dienstverlening aan te passen. Meer informatie over de klachtencommissie en de procedure vind je op www.knov.nl. 

Het adres van de klachtencommissie:

Koninklijke Organisatie van Verloskundigen

t.a.v. de klachtencommissie

Postbus 2001

3500 GA Utrecht

tel.030-2823100

 

Tarieven

De tarieven van onze praktijk kun je op de pagina tarieven raadplegen.

 

Privacy

Verloskundigen praktijk Rotterdam Oost gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. 
Verloskundigen praktijk Rotterdam Oost deelt cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. 
Verloskundigen praktijk Rotterdam Oost bewaart cliëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. 
Verloskundigen praktijk Rotterdam Oost houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. 
Verloskundigen praktijk Rotterdam Oost vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geenbehandelcontract gesloten is. 
Verloskundigen praktijk Rotterdam Oost informeert cliënten over de rechten van de cliënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. 
Verloskundigen praktijk Rotterdam Oost informeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. 
Verloskundigen praktijk Rotterdam Oost informeert cliënten indien Verloskundigen praktijk Rotterdam Oost bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten. 

EN