De praktijk

 

Welkom op de site van Verloskundigen Praktijk Rotterdam Oost.

Wij zijn er trots op jullie welkom te heten in onze professionele praktijk, waarin wij onze passie en kennis inzetten voor de verloskunde en waarbij we ons samen met jullie verantwoordelijk voelen voor een optimaal verloop van zwangerschap, bevalling en kraambed. Op onze website kun je naast informatie over de praktijk, ook informatie vinden omtrent kinderwens, zwangerschap, bevalling en kraambed. We hopen dat we veel van je vragen kunnen beantwoorden.

Mocht je nog informatie missen op onze website of heb je tips voor ons, dan horen wij dit natuurlijk graag. Ook via twitter en  facebook kan je ons volgen.

We hopen natuurlijk dat we je bij ons in de praktijk mogen verwelkomen en je tijdens de zwangerschap mogen begeleiden.

Wie zijn wij

In onze praktijk werken we met acht vaste verloskundigen. Tijdens de zwangerschap zul je ons allemaal leren kennen. Als je gaat bevallen komt degene die op dat moment dienst heeft.
In verband met vakanties, en bij zwangerschapsverloven of ziekte kan je een waarneemster tegenkomen.

 

Praktijkassistenten

Waarneemsters

De op dit moment in de praktijk werkende waarneemsters, in verband met ziekte, vakantie en/of verloven, vind je onder het kopje nieuws.

Stagiaires

Een aantal weken per jaar hebben wij een student in onze praktijk. Zij worden opgeleid tot verloskundige. Onder onze supervisie zal zij/hij een deel van de zorg voor je op zich nemen. Indien je hier bezwaar tegen hebt kun je ons dit uiteraard kenbaar maken.

Kwaliteitszorg 

Wij zijn aangesloten bij de KNOV: dit staat voor de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen. www.knov.nl

Wij staan allemaal ingeschreven in het kwaliteitsregister. We hebben dan ook het kwaliteitskeurmerk. Dit betekent dat we verplicht zijn om ons regelmatig bij te scholen, zodat we altijd op de hoogte zijn en blijven van nieuwe ontwikkelingen en dat we regelmatig onze vaardigheden opnieuw bijscholen.

Via deze organisatie, de KNOV,  zijn de betalingsvoorwaarden, het klachten- en privacy- reglement geregeld.

De Koninklijke Nedelandse Organisatie voor Verloskundigen is als volgt te bereiken:

bezoekadres:

Mercatorlaan 1200
3528 BL  UTRECHT
tel: 030-2823100
fax: 030-2823101

postadres:

postbus 2001
3500 GA UTRECHT

 

Klachtenregelement

Heeft u een klacht? Blijf er niet mee rondlopen. 

1. Bespreek uw klacht met uw verloskundige

Het is belangrijk dat u zich goed voelt bij uw verloskundige. Want zwanger zijn is al spannend genoeg. Daarom doen we er alles aan om u en uw kindje goed te begeleiden. Zit u met vragen? Met twijfels? Bent u ergens ontevreden over? Vertel het ons dan. Liefst zo snel mogelijk, maar óók als u er al een tijdje mee rondloopt. Dan praten we er samen over en proberen we er snel iets aan te doen. Misschien kunnen we een misverstand uit de weg ruimen. Of u geruststellen. Of op een manier gaan werken waar u zich prettiger bij voelt. 
We maken graag een aparte afspraak met u. Dan hebben we rustig de tijd om te praten. Als u het lastig vindt om het gesprek te voeren, kunt u iemand die u vertrouwt meenemen naar dit gesprek. 

2. Schakel een klachtenfunctionaris in

Wilt u meer weten over uw rechten of wilt u advies? Of wilt u uw klacht eerst met iemand anders bespreken? Of vindt u het prettig als iemand u helpt bij het indienen van een klacht? 
Neem dan  contact op met de klachtenfunctionaris. 
De klachtenfunctionarissen  zijn onpartijdig. Zij bespreken met u waarover u ontevreden bent en wat u zou willen bereiken met uw klacht. Zij adviseren u wat u kunt doen. Ze helpen u ook om het gesprek met ons aan te gaan als u dat moeilijk vindt. Of om een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris kan u en ons helpen om samen een oplossing te zoeken. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Contact met de klachtenfunctionaris

Neem contact op met een klachtenfunctionaris via klachtverloskunde.nl
De verloskundige probeert, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, uw klacht binnen zes weken af te handelen. Binnen deze periode ontvangt u van ons bericht wat we hebben gedaan met uw klacht. 
Als u er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of uw klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak. 
Kijk voor meer informatie op de website van de Geschilleninstantie Verloskunde.

 

 

Tarieven

De tarieven van onze praktijk kun je op de pagina tarieven raadplegen.

 

Privacy

Verloskundigen praktijk Rotterdam Oost gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. 
Verloskundigen praktijk Rotterdam Oost deelt cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. 
Verloskundigen praktijk Rotterdam Oost bewaart cliëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. 
Verloskundigen praktijk Rotterdam Oost houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. 
Verloskundigen praktijk Rotterdam Oost vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geenbehandelcontract gesloten is. 
Verloskundigen praktijk Rotterdam Oost informeert cliënten over de rechten van de cliënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. 
Verloskundigen praktijk Rotterdam Oost informeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. 
Verloskundigen praktijk Rotterdam Oost informeert cliënten indien Verloskundigen praktijk Rotterdam Oost bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten. 

EN